Hjem
>
Karriere
>
Prosjektleder
Foto: Lorem Ipsum

Prosjektleder

Sted:
Hele landet

Som Prosjektleder i Baneservice har du hovedansvar for gjennomføring av et eller flere prosjekter innen spesifikke banetekniske fagfelt eller for tverrfaglige storprosjekter. Du får en stilling som gjør at du kan påvirke og gjøre en forskjell og samtidig utvikle og utfordre deg selv.

Sentrale arbeidsoppgaver

• Ansvar for planlegging og gjennomføring av prosjekt i henhold til Baneservice sin prosjektmetodikk og prosjektspesifikke mål

• Ansvar for risikoanalyser, forhandlinger, kontraktstyring, styringsdokumenter, prosjektøkonomi, korrigerende tiltak, kundekontakt og rapportering

• Ansvar for at prosjektet har rett bemanning, rett kompetanse, samt etablere gode kommunikasjons- og samarbeidsforhold i prosjektet

• Sørge for at målsettinger og planer er kjent, forstått og akseptert for den enkelte medarbeider i prosjektet

Slik får du det hos oss:

Baneservice er en arbeidsplass med et inkluderende og godt arbeidsmiljø, som preges av faglig stolthet og jordnær arbeidskultur. Du får en variert og utfordrende stilling i et firma i vekst, hvor ingen dager er like. Du får også gode muligheter til å utvikle deg og holde deg oppdatert på faget.

En ansettelse i Baneservice betyr også at du identifiserer deg med våre verdier: Best sammen, ansvarlig og fremtidsrettet. Dette er verdier vi er stolte av og som preger oss i hverdagen. For oss er også mangfold, bærekraft og miljø, viktige brikker for å lykkes.

Kontaktperson: