Hjem
>
Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling av kritikkverdige forhold

Takk skal du ha! Innsendingen din er mottatt!
Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen eller kontakt oss direkte.
Takk skal du ha! Innsendingen din er mottatt!
Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen eller kontakt oss direkte.

Hva er kritikkverdige forhold og hvem kan varsle?

Baneservice har en varslingsordning for kritikkverdige forhold i selskapet. Alle som blir kjent med kritikkverdige forhold, har rett til og et ansvar for å varsle. Med kritikkverdige forhold menes brudd på lover og regelverk, Baneservices regler og retningslinjer eller allment aksepterte etiske normer.

Medarbeidere eller andre som varsler om kritikkverdige forhold i samsvar med retningslinjene for varsling skal ikke utsettes for represalier eller lignende.

Eksempler på kritikkverdige forhold

 • Forhold som kan medføre fare for liv og helse
 • Mobbing og trakassering
 • Korrupsjon og økonomiske misligheter
 • Maktmisbruk
 • Underslag og tyveri
 • Brudd på taushetsplikt
 • Brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, herunder forbud mot barnearbeid/diskriminering/tvangsarbeid samt organisasjonsfrihet

Hvem sier du fra til?

Både saken og situasjonen vil avgjøre hvordan man best sier ifra. Når Baneservice skal behandle varslet forhold er det beste at vi kjenner til identiteten til varsleren. Derfor er hovedregelen at man tar opp de kritikkverdige forholdene med nærmeste overordnede, men ønsker man ikke dette så finnes det flere alternativer.

 • Nærmeste overordnede
  Som hovedregel tar man de kritikkverdige forholdene opp med sin nærmeste overordnede.
 • Anonym e-post
  Varsler du om kritikkverdige forhold vil du være 100% anonym hvis ønsker det. Meldingen er satt opp slik at den ikke etterlater spor etter innsender. Ønsker du ikke å skrive inn navnet ditt skriver du for eksempel "Anonym". Skjemaet genererer en e-post til HR-direktøren i Baneservice som tar saken videre. Det er ikke mulig å sende bilder eller dokumenter som vedlegg.
 • Bedriftshelsetjenesten
  Informasjon om bedriftshelsetjenesten finner du på Intranettet > Bedriftshelsetjenesten
 • Tillitsvalgt eller verneombud
  Ta personlig kontakt med tillitsvalgt eller verneombud i Baneservice.

Varsling av kritikkverdige forhold til Bane NOR

Om du ønsker å varsle om kritikkverdige forhold direkte til Bane NOR kan dette gjøres her.