Hjem
>
Aktuelt

Rekordhøy ordrereserve for Baneservice

Hjem
>
Aktuelt

Rekordhøy ordrereserve for Baneservice

Omsetningen i kvartalet ble 436 MNOK opp fra 283 MNOK i samme periode i 2022. EBITDA er ned fra 16 MNOK i 2022 til 8 MNOK i 2023.

Publisert:
5.5.2023
Sted:

Ordrereserven endte på 2743 MNOK ved utgangen av kvartalet, en økning på 205 MNOK i kvartalet og den høyeste ordrereserven i selskapets historie.

Baneservice har gjennomført et svært bra kvartal, og omsetningen øker fra samme tid i fjor. Selskapet leverer også et godt resultat. Til tross for at årets tre første måneder vanligvis er lavsesong i jernbanesektoren har selskapet hatt høy aktivitet gjennom vinteren, blant annet på prosjektet Nygårdstangen i Bergen, i tillegg til rammeavtaler.

Rekordhøy ordrereserve

Baneservice-konsernet vant strategisk viktige kontrakter på begynnelsen av året, og ordreinngangen endte på ca. 550 MNOK. Ordrereserven økte til et historisk høyt nivå, og samtidig er reserven for den gjenværende delen av 2023 også god. Dette er en indikasjon på en solid markedsetterspørsel etter selskapets tjenester.

Den høye ordrereserven skyldes i stor grad en kombinasjon av langsiktige rammeavtaler og økt etterspørsel etter selskapets tjenester.

Vi har sikret oss flere store kontrakter og rammeavtaler i løpet av det siste året, som gir oss en trygg og solid plattform for å videreutvikle selskapet, sier administrerende direktør i Baneservice, Kjersti Kanne.

Betydelige bærekraftsinvesteringer

I kvartalet er det fattet betydelige investeringsbeslutninger for å fornye maskinparken og investere i mer miljøvennlige maskiner. I mars signerte selskapet blant annet en avtale med Plasser & Theurer for leveranse av Skandinavias første hybride sporjusteringsmaskin.

Investeringer i nye og mer miljøvennlige maskiner er ett av de områdene vi virkelig kan gjøre en forskjell ved å få ned utslippene våre, samtidig som vi velger en teknologi som vil understøtte effektivt og lønnsom drift også i fremtiden. Med denne teknologien tar vi et stort og viktig skritt i retningen av mer klimavennlig og effektiv produksjon, sier Kanne.

Det ventes et fortsatt godt marked med betydelige investeringer i jernbanesektoren, drevet av urbanisering og behov for grønne transportløsninger. Det er samtidig et stort behov for kvalifisert arbeidskraft for å møte etterspørselen. Baneservice er aktive i rekruttering og å tilpasse de ansattes kompetanse til fremtidige behov. Opplæring og kompetanseheving er særdeles viktig og selskapet rapporter om høyere opplæringskostnader som følge av dette.

Vi har gjort betydelige investeringer i våre ansatte og vil fortsette å gjøre det fremover. Målet vårt er å sikre en trygg, lønnsom og mer miljøvennlig gjennomføring av prosjektene for våre kunder. Det lykkes vi med sammen med kompetente og innovative ansatte, avslutter Kanne.

Bidragsytere

No items found.
Nøkkelord:
Selskap

Relaterte Artikler

Selskap
12.3.23

Godt resultat for Baneservice i fjerde kvartal

Les mer
Selskap
16.8.23

Høy aktivitet, omsetningsvekst og god lønnsomhet for Baneservice i andre kvartal

Les mer
Selskap
3.11.23

Solid tredje kvartal for Baneservice

Les mer
Se alle nyheter

Andre Artikler

Bærekraft
6.2.22

Baneservice har signert strakstiltak for klima og miljø

Les mer
Selskap
15.6.22

Baneservice AS selger Baneservice Skandinavia AB til Grenland Rail AS

Les mer
Karriere
2.7.23

Bratt læringskurve med sommerjobb i Baneservice

Les mer
Se alle nyheter