Åshild

Klima- og miljøleder

"Det motiverer meg å få ta del i det grønne skiftet i en høyst aktuell bransje."

Åshild har en master i miljøgeofag ved Universitetet i Oslo og har jobbet i Baneservice siden 2022.

Hvordan ser en arbeidsdag for deg ut?

Arbeidshverdagen varierer veldig og det liker jeg. Jeg bidrar i alt fra anbudsarbeid og miljøoppfølging på prosjekter, til klima- og miljørapportering for selskapet.

Hva motiverer deg på jobb?

Det å få være med på å ta viktige avgjørelser innen klima og miljø, og få ta del i det grønne skiftet i en høyst aktuell bransje, motiverer meg. Jeg har hatt en bratt læringskurve siden jeg startet og opplever at jeg får utviklet meg og møter spennende, faglige utfordringer hver dag.

Hvorfor liker du å jobbe i Baneservice?

Jeg møter hyggelige og imøtekommende kollegaer, både ute på prosjekt og inne på kontoret. Det å ha muligheten til å jobbe både ute og inne er en kjempefordel, da blir det aldri kjedelig på jobb og jeg har mye variasjon i hverdagen.

Innblikk fra våre medarbeidere

Baneservice leverer tjenester og produkter til baneteknisk infrastruktur og bidrar dermed til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Dette er et viktig samfunnsoppdrag vi er stolte av.