Muzammil

Faglig leder digitalisering

Man må samarbeide for å virkelig utnytte mulighetene digitalisering gir.

Muzammil startet i Baneservice i 2021. Han har master i jernbane fra NTNU og en bachelor fra OsloMet kull i teknisk planlegging med spesialisering innen jernbane og vei.

Hvordan ser en arbeidsdag for deg ut?

Som digitaliseringsleder hos Baneservice er man med først i sporet for å implementere digitalisering i alle store prosjekter i Baneservice.

Hva motiverer deg på jobb?

Det er prosjektene som har fått digitaliseringspreg i utførende fase og deretter går plettfritt. Det motiverer meg enormt som "digi-man".

Alle kan bli gode på bruk av BIM/PIM/VDC/ICE, men man må samarbeide og være best sammen for å bruke det mest effektivt. Digitalisering gir fortrinn.

Hvorfor liker du å jobbe i Baneservice?

Arbeidsdagen er aldri lik, det starter med bane og avslutter med bane. Muligheter for justering og tilpasning av prosjekter,

med digitale dupeditter er det enkelt å komme med både i tilbud- og utførelseafasen.

Innblikk fra våre medarbeidere

Baneservice leverer tjenester og produkter til baneteknisk infrastruktur og bidrar dermed til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Dette er et viktig samfunnsoppdrag vi er stolte av.