Hjem
>
Aktuelt

Høy vekst og stabil lønnsomhet for Baneservice

Bård Gudim
Hjem
>
Aktuelt

Høy vekst og stabil lønnsomhet for Baneservice

Bård Gudim

2023 ble et godt år for Baneservice og konsernet leverer nok et år med historisk høy omsetning og god lønnsomhet.

Publisert:
13.5.2024
Sted:

Omsetningen ble MNOK 2.414 (2.022) og en EBITDA på MNOK 222 (250) som gir en resultatmargin på 9,2 % (12,4). Administrerende direktør, Kjersti Kanne, er godt fornøyd med at Baneservice styrker sin posisjon som Norges ledende jernbaneentreprenør.

- Fjoråret ble et godt og begivenhetsrikt år for Baneservice. Vi fortsetter å levere viktige prosjekter som har høy verdi for kundene våre og for samfunnet. Resultatet av innsatsen fra våre dyktige ansatte har gitt nær 20% vekst i omsetning og samtidig stabil lønnsomhet, sier hun.

Konsernets resultat før skatt endte på MNOK 113,1 (156,1). Nedgangen i resultat skyldes sammensetningen av prosjektporteføljen, som gir et endret marginbilde.

- Det er levert gode resultater i prosjektene. Vi har hatt fokus på effektiv drift med god ressursutnyttelse og god samhandling, både internt og med våre samarbeidspartnere. Samtidig muliggjorde prosjektmiksen vår høyere aktivitet og omsetning gjennom fjorårets vintermåneder, i en periode som vanligvis er lavsesong i vår bransje. Dette bidro positivt til resultatet, sier Kanne.

Ambisiøse bærekraftmål

Konsernet har også tatt viktige steg for å levere på ambisiøse bærekraftmål. Baneservice tar aktive grep for å minske miljøavtrykk i egen produksjon for å redusere klimagassutslipp og avfallsmengder i prosjektene.

Baneservice har blant annet bestilt det som blir Skandinavias to første hybride sporjusteringsmaskiner. Spesialmaskinene er mer stillegående og gir ingen lokale utslipp når de er koblet til kjørestrømsanlegget.

- Investeringer i nye og mer miljøvennlige maskiner er ett av de områdene vi virkelig kan gjøre en forskjell og få ned utslippene våre, samtidig som vi velger en teknologi som vil understøtte effektivt og lønnsom drift, sier Kanne.

Del-elektrifisering av både maskin- og bilpark er viktige grep for å få ned utslippene. I tillegg har Baneservice forsterket kompetansen på ytre miljø og klima.

Voksende marked

Gjeldende Nasjonal Transportplan (NTP) tilsier at det vil bli en økt satsing jernbane de neste årene.  

- Å prioritere vedlikehold og fornyelse av jernbanen er både riktig og viktig for å bedre punktlighet og pålitelighet. Vi opplever økt aktivitet i markedet vi opererer i, og at etterspørselen etter Baneservice sine tjenester er stor, sier Kanne.

Hun understreker at forutsigbarhet og stabile rammer i markedet er en viktig forutsetning for å lykkes i det grønne skiftet, både for Baneservice og bransje som helhet. Det vil kreve betydelige endringer og investeringer også fremover.

- Vi investerer både for å øke og i ny kompetanse hos våre medarbeidere, vi moderniserer flåten av spesialmaskiner og tar i bruk ny teknologi, for å levere prosjektene våre sikkert, med kvalitet og lønnsomt. En langsiktighet og et forutsigbart marked er viktige forutsetninger for at vi skal kunne levere bærekraftige prosjekter også i fremtiden, avslutter hun.

Les årsrapporten i sin helhet her.

Bidragsytere

No items found.
Nøkkelord:
Selskap

Relaterte Artikler

Selskap
5.5.23

Rekordhøy ordrereserve for Baneservice

Les mer
Selskap
4.12.23

Baneservice kjøper elektroselskap

Les mer
Selskap
3.11.23

Solid tredje kvartal for Baneservice

Les mer
Se alle nyheter

Andre Artikler

Prosjekter
9.1.23

Undertegnet ny kontrakt med Bane NOR i Drammen

Les mer
Selskap
15.6.22

Baneservice AS selger Baneservice Skandinavia AB til Grenland Rail AS

Les mer
Bærekraft
1.6.23

Baneservice gjør store investeringer for en grønnere maskinpark

Les mer
Se alle nyheter