Hjem
>
Aktuelt

Rigger for en grønnere fremtid

Foto: Plasser & Theurer
Hjem
>
Aktuelt

Rigger for en grønnere fremtid

Foto: Plasser & Theurer

Som første skandinaviske aktør har Baneservice bestilt to hybride sporjusteringsmaskiner.

Publisert:
3.6.2024
Sted:

Selskapet har en klar strategi om å satse på miljøvennlig utstyr som sparer både miljøet og kostnader. Selve anleggsarbeidet på jernbanen har et betydelig miljøavtrykk. Det ønsker vi å redusere, og derfor investerer vi i nytt utstyr som bidrar til at vi når klimamålene vi har satt for selskapet.

Som Norges ledende jernbaneentreprenør må vi satse og tenke nytt for å nå klimamålene, sier Daniel Hatcher, direktør for maskinavdelingen i Baneservice.

Klar strategi

Og målsettingen er klar, Baneservice skal mer enn halvere klimagassutslippene innen 2030. For å komme dit, må både maskinparken og bilparken bli grønnere. Fornyelsen av maskinparken er i gang, og i løpet av året er flere nye, utslippsfrie maskiner tatt i bruk. Den største investeringen er i to hybride sporjusteringsmaskiner som i disse dager bygges på en fabrikk i Østerrike. Det unike med den hybride teknologien er at den kan drives på det elektriske anlegget som togene bruker.

– Vi har en klar strategi om å være ledende på miljø, samtidig som dette er teknologi som understøtter effektiv og lønnsom drift. Det kommer stadig strengere miljøkrav fra kundene våre, og det er helt nødvendig å ligge først i sporet for å beholde og styrke konkurransekraften vår, sier Hatcher.

Daniel Hatcher prøvesitter en ny hybrid traktorgraver hos leverandøren. Baneservice har nå to hybride traktorgravere i drift.

Mindre utslipp og bedre arbeidsmiljø

Baneservice er det første selskapet i Skandinavia som bestiller slike maskiner. Det er kostbar teknologi, men maskinene har større kapasitet og er både mer effektive og driftssikre. Elektriske drivlinjer gir også lavere driftskostnader. Med høyere effektivitet og lavere utslipp, i tillegg til mindre støy, representerer de hybride sporjusteringsmaskinene en totalpakke som gir forbedret produksjon.

- Miljøgevinst og effektivitet har vært viktig, men arbeidsmiljøet til medarbeiderne som arbeider på disse maskinene er vel så viktig. At de får bedre arbeidsforhold med mindre støy og utslipp gjør at de får en bedre arbeidshverdag, sier Hatcher.
Den nye sporjusteringsmaskinen har navnet Unimat 09-2X-4x4/4S Dynamic E3 og kan drives 100 prosent på det elektriske anlegget som vanlige tog bruker, og dermed produsere utslippsfritt. Foto: Plasser & Theurer

Fornyer bilparken

Med de investeringene som er foretatt hittil, samt planene med om utskiftninger, er klimamålene innen rekkevidde. Men, det avhenger også av betydelige utskiftninger i bilparken. Flere elektriske biler er levert, allikevel ligger utskiftningen noe bak den opprinnelige planen fordi organisasjonen er blitt større og antall biler har økt.

– Vi jobber med fornyelse av bilparken for å motvirke at miljøgevinsten av disse store investeringene skal bli spist opp av flere dieselbiler. Derfor kommer vi også til å fornye bilparken betydelig innen 2030, sier Hatcher.
Baneservice var en av de første entreprenørene i Norge som bestilte elektriske VW ID Buzz som arbeidsbiler. I løpet av 2023 ble 25 nye biler tatt i bruk.

Skal være en pådriver

I fornyelsesplanen for maskinparken er det lagt opp til investeringer i mer miljøvennlig utstyr og utslippsfrie maskiner i årene som kommer. Baneservice er i dialog med ulike europeiske utstyrsleverandører for å avdekke hva som er hensiktsmessig å utvikle for å dekke behovet.

– I planen frem mot 2030 har vi lagt inn noen maskiner som fortsatt er under utvikling, eller som må utvikles for å dekke våre behov. Vi planlegger større leveranser av utslippsfritt toveis skinnegående utstyr, men produsentene trenger større volumer over tid for å få grunnlag for å utvikle det.

Selskapet er avhengig av at flere større europeiske aktører kommer på banen, for å skape et større behov.

- Det koster svært mye å utvikle nye maskiner, men vi prøver å påvirke og spille inn budskapet om at de har mulighet til å utvikle banebrytende utstyr, som også er lønnsomt på sikt, forteller han.

Han er positiv til at det i fremtiden vil komme flere aktører på banen.

- Vi jobber hele tiden med å finne gode løsninger som vil bidra til å gjøre bygging og vedlikehold av norsk jernbane mer bærekraftig. Med denne teknologien tar vi et stort og viktig skritt i retningen av mer klimavennlig og effektiv produksjon, avslutter Hatcher.

Bidragsytere

No items found.
Nøkkelord:
Bærekraft

Relaterte Artikler

Bærekraft
17.3.23

Historisk signering: Skandinavias første hybride sporjusteringsmaskin

Les mer
Bærekraft
8.12.22

Baneservice forlenger avtalen med Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Les mer
Bærekraft
1.6.23

Baneservice gjør store investeringer for en grønnere maskinpark

Les mer
Se alle nyheter

Andre Artikler

Selskap
15.12.21

Kjersti Kanne blir ny administrerende direktør i Baneservice

Les mer
Selskap
14.4.23

Baneservice har ansatt ny divisjonsdirektør for Produkt og Utvikling

Les mer
Bærekraft
9.1.21

Baneservice ISO 14001 sertifisert

Les mer
Se alle nyheter