Hjem
>
Bærekraft
>
Selskapsstyring

Selskapsstyring

Hjem
>
Bærekraft
>
Selskapsstyring

Selskapsstyring

God eierstyring og selskapsledelse i Baneservice skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskapning for eier, medarbeidere og andre interessenter som kunder, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig.

God eierstyring og selskapsledelse i Baneservice skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskapning for eier, medarbeidere og andre interessenter som kunder, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig.

Eierstyring og selskapsledelse

Baneservice følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Her finner du styrets erklæring om eierstyring og selskapsledelse.

Se alle rapporter
Dronefoto av jernbanespor på Eidsvoll.

Likestillingsredegjørelse

Alle arbeidsgivere har en lovbestemt plikt til å jobbe med likestilling og mot diskriminering, og dokumentere og redegjøre for arbeidet.

Her finner du vår likestillingsredegjørelse.

Se alle rapporter
En Banerservice ansatt som klatrer ned en stige på en maskin.

Aktuelt fra Baneservice

Bærekraft
1.12.22

Diversitas inviterer til inspirasjonsdag om mangfold og inkludering

Les mer
Bærekraft
9.1.21

Baneservice ISO 14001 sertifisert

Les mer
Bærekraft
6.2.22

Baneservice har signert strakstiltak for klima og miljø

Les mer
Se alle nyheter

Andre Artikler

Bærekraft
1.12.22

Diversitas inviterer til inspirasjonsdag om mangfold og inkludering

Les mer
Prosjekter
20.8.22

Vant stor sporjusteringskontrakt i Nord

Les mer
Bærekraft
9.1.21

Baneservice ISO 14001 sertifisert

Les mer
Se alle nyheter