Hjem
>
Bærekraft
>
Compliance

Compliance

I Baneservice skal god etikk og forretningsskikk ligge til grunn for alt vi gjør. Våre etiske retningslinjer gir tydelige føringer for hvordan alle ansatte skal handle og opptre for å utføre arbeidet i Baneservice på en etisk og ansvarlig måte.

Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene beskriver hvordan Baneservice handler og opptrer slik at vi sikrer at vår virksomhet drives på en etisk og samfunnsansvarlig måte. Retningslinjene skal kjennetegne oss i vårt daglige arbeid. Forretningside, overordnede strategier og verdier er førende for de etiske retningslinjene. Her finner du våre etiske retningslinjer.

Antikorrupsjon

Alle kontrakter i Baneservice skal være skriftlige. Det er etablert en ansvars- og fullmaktsmatrise som regulerer fullmaktsnivå innenfor de ulike funksjonene i organisasjonen inkl. styrets leder og styret. Det er strenge krav til fakturabehandling som barriere mot underslag og økonomisk mislighold. Inngående fakturaer behandles elektronisk og må godkjennes av to personer i henhold tilfullmaktsmatrisen. Også utbetalinger må godkjennes av to personer.

Ledelsessystemet i Baneservice inneholder nødvendige planer, risikovurderinger og prosedyrer for å sikre enhetlig drift i de ulike prosjektene og at virksomhet utøves i henhold til konsernets etiske retningslinjer. Ledelsessystemet for kvalitet ble sertifisert etter standarden NS-EN ISO 9001 i mars 2020.

Varsling av kritikkverdige forhold

I Baneservice skal ingen oppleve trakassering på jobb. Konsernets etiske retningslinjer beskriver blant annet hvordan ansatte i konsernet skal forholde seg til mobbing og trakassering. De etiske retningslinjene oppdateres årlig og godkjennes av styret.

Baneservice har prosedyrer og rutiner knyttet til varsling av kritikkverdige forhold, herunder brudd på lover og etiske retningslinjer. Både egne ansatte, innleide arbeidstakere og eksterne parter har rett til å varsle. Varsling kan gjøres åpent eller anonymt, og både varslingen og varslers identitet behandles fortrolig. Varsleren skal ikke utsettes for represalier eller lignende.

Som hovedregel varsler man sin nærmeste overordnede om de kritikkverdige forholdene, men det finnes flere alternativer, deriblant et elektronisk skjema hvor man kan være 100 % anonym. Skjemaet finnes på våre nettsider og på intranettet.

Habilitet

Baneservice har utarbeidet egne retningslinjer for habilitet, samt gjennomført en kartlegging av ansattes styreverv og eierandeler i bygg- og anleggsvirksomhet.

Åpenhetsloven

Krav om informasjon etter § 6 i åpenhetsloven kan sendes til Astri Thuesen på e-post astthu@baneservice.no

Aktuelt fra Baneservice

15.2.24

Baneservice skal bidra i tidenes største oppgradering på Bergensbanen

Les mer
Selskap
12.2.24

Baneservice AS avslutter 2023 med gode resultater og en solid ordrereserve

Les mer
Prosjekter
7.2.24

Baneservice skal stå for de jernbanetekniske arbeidene på Randklev bru

Les mer
Se alle nyheter