Hjem
>
Bærekraft
>
Sikkerhet

Sikkerhet

Baneservice har en nullvisjon for skader. Konsernet arbeider kontinuerlig for å skape trygge og sikre arbeidsplasser.

Målsettingen med arbeidet innenfor sikkerhet og helse er å unngå skader, sykdom og plager som skyldes arbeidsmiljø, samt å unngå arbeidsulykker og spesielt ulykker som resulterer i alvorlige personskader.

Policy for sikkerhet og arbeidsmiljø

Policy for sikkerhet og arbeidsmiljø er forankret i selskapets verdier:

  • Ledelsen setter HMS høyt på agendaen og går foran som et godt eksempel
  • Ulykker og skader forebygges og reduseres gjennom et systematisk arbeid i forhold til fastsatte målsetninger
  • Arbeidet for å sikre de ansattes helse og sikkerhet inngår som en naturlig og integrert del av vår virksomhet hvor alle de ansatte deltar – best sammen
  • Alle tar ansvar for sikkerheten og sine kollegaer
  • Vi er en fremtidsrettet organisasjon, og ser alltid etter forbedringer og nye løsninger

Systematisk HMS-arbeid

Grunntanken bak sikkerhetsarbeidet er at alle uønskede hendelser har en årsak og at hendelsene kan unngås i fremtiden. Det arbeides systematisk med gjennomføring av blant annet risikovurderinger, sikker jobbanalyse og HMS-minutt, samt innmelding av uønskede hendelser for å forebygge alvorlige ulykker og skader.

HMS-arbeidet følges opp gjennom vernerunder og revisjoner. Vår høyeste prioritet er medarbeidernes sikkerhet. Alle skal trygt hjem.

Rapportering av uønskede hendelser

Rapportering av uønskede hendelser (RUH) er en viktig del av HMS-arbeidet. Ved å ha en systematisk oversikt over uønskede hendelser og årsaker til disse, kan skader forebygges og unngås. Tiltak for å høyne engasjementet i organisasjonen for å øke rapporteringen av hendelser har gitt god effekt.  

Et annet tiltak er å utarbeide læringsark med utgangspunkt i flere av skadene og de innrapporterte hendelsene. Formålet med læringsarkene er at alle skal få kjennskap til hendelsene og kan lære av disse, og dermed forebygge skader.

N-verdi (Uønskede forhold per. mill. arbeidede timer)

Aktuelt fra Baneservice

15.2.24

Baneservice skal bidra i tidenes største oppgradering på Bergensbanen

Les mer
Selskap
12.2.24

Baneservice AS avslutter 2023 med gode resultater og en solid ordrereserve

Les mer
Prosjekter
7.2.24

Baneservice skal stå for de jernbanetekniske arbeidene på Randklev bru

Les mer
Se alle nyheter