Hjem
>
Bærekraft
>
Arbeidsmiljø og helse

Arbeidsmiljø og helse

Baneservice arbeider for at alle medarbeidere skal oppleve arbeidsglede og trivsel på jobb i selskapet.

Et godt arbeidsmiljø er ferskvare og vi måler årlig trivsel og medarbeiderengasjement. Vi er stolte av å ha et stabilt, godt medarbeiderengasjement i Baneservice, og jobber hele tiden for å bli bedre.

Medarbeiderengasjementet måles årlig gjennom en anonym, elektronisk medarbeiderundersøkelse. Resultatene fra undersøkelsen blir presentert for alle ansatte på en felles årssamling og i egne møter i de ulike enhetene, samt på selskapets intranettsider. På en skal fra 1- 6, hvor 6 er beste score, gir de ansatte tilbakemeldinger på blant annet trivsel, fokus på sikkerhet, grad av medvirkning i arbeidet og arbeidsmiljø. I årets undersøkelse ble det også stilt spørsmål om ytre miljø.

Resultater fra Medarbeiderengasjementsindeks (2018 - 2021)

Sykefravær

Sykefravær er en indikator for helsearbeidet i selskapet, og vårt mål er å unngå alt sykefravær som er forårsaket av jobben .,Sykefraværet i Baneservice har vært høyt ide siste årene og dette kan hovedsakelig knyttes til koronapandemien.

I mars 2022 ble det igangsatt et sykefraværsprosjekt med deltagere fra ledelse, vernetjeneste, fagforeninger, HR og bedriftshelsetjenesten med hensikt om å sette i gang tiltak som vil bidra til å redusere fraværet i selskapet.

Sykefravær i prosent (2018 - 2021)

Samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Baneservice har over flere år hatt et samarbeid med stiftelsen Norsk Luftambulanse. Den langsiktige avtalen ble inngått i 2015, og støtter Norsk Luftambulanses livsviktige arbeid med å gi syke og alvorlig skadde mennesker i Norge kvalifisert akutt medisinsk hjelp i tide.

Baneservice og Norsk Luftambulanse har flere fellesnevnere. Vi er begge opptatt av sikkerhet og livreddende førstehjelp. Våre ansatte jobber i en risikoutsatt bransje og ofte på avsidesliggende områder. Det er viktig for oss at alle får best mulig førstehjelp og rask transport til sykehus dersom uhell skulle skje. Som en del av samarbeidsavtalen holder personell fra Norsk Luftambulanse årlige førstehjelpskurs for alle ansatte.

Aktuelt fra Baneservice

15.2.24

Baneservice skal bidra i tidenes største oppgradering på Bergensbanen

Les mer
Selskap
12.2.24

Baneservice AS avslutter 2023 med gode resultater og en solid ordrereserve

Les mer
Prosjekter
7.2.24

Baneservice skal stå for de jernbanetekniske arbeidene på Randklev bru

Les mer
Se alle nyheter