Hjem
>
Bærekraft
>
Mangfold og likestilling

Mangfold og likestilling

I Baneservice tilstreber vi å ha et mangfoldig og likestilt miljø. Vi skal ha en kultur der vi behandler hverandre med respekt. Alle skal behandles rettferdig og vi skal opptre med toleranse og verdighet.

Arbeidet med mangfold og likestilling er en kontinuerlig og viktig del av vår drift og forretningsstrategi, i tillegg er det en integrert del av selskapets overordnede bærekraftsarbeid.

Nulltoleranse for diskriminering

Baneservice har nulltoleranse for diskriminering og arbeider for å ivareta hensynet til likestilling og ikke-diskriminering i virksomhetens personalpolitikk. Dette betyr både når vi rekrutterer, det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelser, utviklingsmuligheter, tilrettelegging, mulighet for å kombinere arbeid og familieliv, og forebygging av trakassering.

Omgangstonen vår skal være preget av høflighet og respekt for hverandre, og vi aksepterer verken mobbing eller trakassering, verbalt eller fysisk. Vi anerkjenner at vi jobber i et mangfoldig miljø hvor vi ikke diskriminerer noen på bakgrunn av kjønn, etnisitet, språk, religion, livssyn, funksjonshemming eller seksuell orientering.  

Øke kvinneandelen

Faste ansatte i Baneservice AS per. 21.12.2021

Det er ingen hemmelighet at bygg- og anleggsbransjen er mannsdominert og det trengs et krafttiltak over lang tid for å øke kjønnsbalansen i bransjen. Baneservice tror på at dette arbeidet gjøres best sammen med andre i bransjen for å nå målet om økt mangfold og større kjønnsbalanse.  

Baneservice har de siste årene arbeidet aktivt med å tiltrekke flere kvinner til selskapet og til bransjen. Tiltak som kan nevnes er:

  • Deltagelse i kampanjer for å attrahere flere unge og især jenter til å velge å bli fagarbeider
  • Aktiv bruk av rollemodeller i sosiale medier
  • Endring av bilder og språk i stillingsannonser
  • Krav til rekrutteringsselskap om kvinner på søkelisten
  • Deltagelse på karrieredager og utdanningsmesser
  • Øke inntak av kvinnelige lærlinger.

Tiltak som øker kvinneandelen, sikrer mangfold og like karrieremuligheter er langsiktig arbeid og Baneservice har dette som en integrert del av vår forretningsstrategi.  

Stolt medlem og medstifter av Diversitas

Baneservice er én av stifterne av Diversitas, Norges ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsbransjen. Baneservice har en representant i Diversitas styret og administrerende direktør sitter i en rådgivningskomité (advisory board) sammen med topplederne i de andre stifteselskapene.  

Diversitas jobber målrettet med å øke bransjens attraktivitet, og gjennom arbeidet er målet å bidra til å skape en holdningsendring i bransjen og sikre kompetansevekst i årene som kommer.

Ung i bygg og anlegg

Ung i Bygg og Anlegg har som mål å rekruttere flere søkere til bygg- og anleggsteknikk ved å vise ungdomsskoleelever som skal ta utdanningsvalg hvilke muligheter som finnes i bransjen.

UBA tar hvert år initiativ til et arrangement der unge rollemodeller fra bygg- og anleggsnæringen forteller om egne valg og erfaringer knyttet til jobb og utdanning. Alle ungdomsskoleelever i hele Norge er velkomne til å delta på arrangementet.

Likestillingsredgjørelse

Alle arbeidsgivere i Norge har en plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen (kilde bufdir). I Baneservice utarbeider vi hvert år en likestillingsredegjøring der vi blant annet redegjør for kjønnslikestilling og arbeidet med likestilling og ikke-diskriminering. I tillegg inneholder likestillingsredgjørelsen informasjon om hva vi har gjort for å opprettholde aktivitetsplikten.

Du finner likestillingsredgjørelsen for 2021 her.

Aktuelt fra Baneservice

15.2.24

Baneservice skal bidra i tidenes største oppgradering på Bergensbanen

Les mer
Selskap
12.2.24

Baneservice AS avslutter 2023 med gode resultater og en solid ordrereserve

Les mer
Prosjekter
7.2.24

Baneservice skal stå for de jernbanetekniske arbeidene på Randklev bru

Les mer
Se alle nyheter